Gradbeni inženiring in arhitektura

Področje gradbeništva predstavlja bistveni člen v popolni ponudbi Kolektor Kolinga.Kolektor Koling - gradbeni inženiring in arhitektura

Nudimo celovit pristop pri pripravi in izvedbi investicij na področju industrijske, poslovne in stanovanjske gradnje ter urbanih ureditev.

Dejavnost zajema vse posamezne faze za realizacijo objektov:

  • od pomoči pri definiranju projektne naloge,
  • idejnih načrtov,
  • arhitekturnega načrtovanja zgradb,
  • načrtovanja strojnih in elektroinstalacij do
  • izvedbe projektov,
  • vključno s tehničnim prevzemom in pridobitvijo obratovalnega dovoljenja ter izdaje uporabnega dovoljenja.

Aktivnosti obsegajo področje arhitekturnega projektiranja in gradbenega inženiringa za znane investitorje in gradnjo za trg, ki vključuje odkup zemljišča in pripravo celotne dokumentacije za gradnjo in izvedbo projektov.

S celostnimi rešitvami naročnikom olajšamo izvajanje investicijskih projektov, investicijsko in redno vzdrževanje zgradb ter opreme. Rešitve na področju oblikovanja bivalnih in delovnih prostorov so sodobna in ekonomsko učinkovita, saj le takšna prinašajo naročniku dodano vrednost.