Energetska sanacija stavb

Energetska sanacija stavb je potrebna pri energetsko potratnih stavbah, ki imajo veliko toplotne izgube (toplotne izgube lahko pri slabo toplotno izoliranih stavbah pomenijo približno tretjino vse potrebne toplotne energije).

Prenova starejših stavb z dotrajanim termičnim ovojem in energetskimi sistemi je zahtevna, a se investicija izplača, saj so po izvedbi energetske sanacije stavbe prihranki energije znatni. Odločitev za energetsko sanacijo stavb pa terja temeljit premislek, saj tovrstni posegi v stavbo za več desetletja zaznamujejo obratovanje  in uporabnike objekta.  

Energetska prenova objektov vključuje:

 • izboljšanje energijske učinkovitosti ovoja stavbe,
  • toplotno izolacijo zunanjih sten,
  • zamenjavo oken,
  • toplotno izolacijo podstrešja in strehe;
 • prenovo ogrevalnega sistema. 

Storitve in produkti

Kolektor Koling kot ponudnik celostnih rešitev izvedbe gradbenih projektov pri energetski sanaciji stavb nudi:

 • energetski pregled stavb,
 • izdelavo projektne dokumentacije za energetsko sanacijo,
 • analizo stanja ter vgradnjo sistemov za merjenje porabe energentov,
 • izvedbo energetske sanacije  objektov:
  • gradbeno obrtniška dela (fasade, toplotne izolacije ...),
  • inštalacijska dela  (prezračevalni , ogrevalni in hladilni sistemi, priprava sanitarne vode, razsvetljave, regulacije),
 • izvedbo centralnih nadzornih sistemov in regulacij vključno s energetskim portalom.

 

 

Kolektor AIR prezračevalni sistemi in klimati

Energetsko učinkovite klimatske naprave so rezultat lastnega razvoja in dolgoletnih izkušenj vrhunskih strokovnjakov.

Za energetsko učinkovito klimo so značilni trije gradniki:

 • sistem za adiabatsko hlajenje z rekuperatorjem,
 • integrirani kompresorski sistem,
 • inteligentna elektronska regulacija.

Fasada, toplotna izolacija oboda

Veliki prihranki in estetska dovršenost. V sodelovanju z našimi tehnološkimi partnerji zagotavljamo širok nabor najkakovostnejših sistemov kontaktnih
toplotnoizolacijskih fasad.

S primerno izolacijo zunanjega oboda stavbe (fasade) prihranimo do 30 % energije. Izguba toplote skozi zidove, streho in tla običajno znaša tudi do 50 % celotne izgube toplote v prostoru.

Zrakotesnost

Slaba zrakotesnost povzroči konstrukcijski problem objekta. Ker se zraku ob spremembi temperature spreminja tudi tlak, zrak začne iskati netesne dele objekta in uhaja na prosto. Ob prehodu preko konstrukcijskih sklopov objekta se zrak ohlaja in na določeni točki v prehodu tudi kondenzira. Posledica je pojav plesni. Vse to na dolgi rok povzroča konstrukcijske probleme in niža kakovost bivanja v takem prostoru.

Produkti in storitve Kolektor Kolinga:

  • Test BlowerDoor - meritve zrakotesnosti objekta,
  • namestitve sodobnih ogrevalnih sistemov ter
  • vgradnje zrakotesnega stavbnega pohištva preprečujejo in sanirajo neželeno uhajanje toplote v ovoj stavbe.

Sončna elektrarna - izberite pravega partnerja

Dobra osončenost Slovenije ni edini pogoj za donos sončne elektrarne. Izberite tudi pravega partnerja. Kolektor Koling je del visokotehnološkega mednarodnega koncerna Kolektor s sedežem v Sloveniji, ki predstavlja dodatno varnost in
garancijo za visoko kakovostne standarde fotonapetostnih modulov in dolgoročno podporo za nemoteno delovanje sončne elektrarne.

Investicija v sončno elektrarno se v povprečju povrne v devetih do desetih letih. V predvideni življenjski dobi 35 let bo sončna elektrarna vršne moči 10kWp zmanjšala izpust CO2 v ozračje za 200 t, kar je enako 520 drevesom.

Vodne toplotne črpalke

Prekolopite na vodo. Kot vir toplote se pri toplotnih črpalkah po sistemu voda/voda koristi podtalna voda, in sicer s prečrpavanjem skozi uparjalnik toplotne črpalke s pomočjo potopne ali druge črpalke.

Toplotna črpalka predstavlja 100 % obnovljiv vir za ogrevanje. Z vodno toplotno črpalko nadomestimo uporabo fosilnih goriv. Prihranek na letnem nivoju je od 1500 evrov prihranka navzgor.

Strojne in elektro inštalacije

Celostne rešitve prinesejo dolgoročno prednost. Kolektor Koling ponuja specializirane celostne rešitve na področju: inženiringa, projektiranja in izvedbo vseh vrst cevnih inštalacij, inštalacij prezračevanja in klimatizacije za objekte z nizko in učinkovito rabo konvencionalnih in alternativnih virov energije.

Storitve s področja elektro inštalacij zajemajo izvedbo in inženiring vseh vrst močno in šibko tokovnih inštalacij.

Avtomatizacija. CNS - Centralni nadzorni sistem za regulacijo delovanja vseh sistemov

Vodenje in nadzor nad prihranki. CNS je sistem za upravljanje zgradbe, ki zajema celotno avtomatizacijo in krmiljenje zgradbe. Predstavlja povezovalni člen vseh podsistemov v skupno točko, od koder je omogočen nadzor in upravljanje vseh priključenih naprav iz enega samega centralnega ali več mest.

Z izvajanjem celostnih rešitev
- od ideje do izvedbe -  
našim strankam olajšamo izvajanje
investicijskih dejavnosti.