Sončne elektrarne

Omejene zaloge fosilnih goriv, posledično višanje njihovih cen in negativni vplivi na okolje, so poleg velike energetske odvisnosti glavni razlog za iskanje novih virov energije. Obnovljivi viri energije predstavljajo tako rekoč neizčrpen potencial in so energijski viri prihodnosti. Sončno sevanje je trajen vir energije. Sončna energija je čista, tiha in tudi donosna ter lahko bistveno vpliva na stroške poslovanja podjetij in stroške energije, ki jo porabljamo doma.

Naložba v sončno elektrarno je ekonomsko upravičena. V daljšem časovnem obdobju se izplačuje brez dodatnih finančnih bremen, ko je investicija izplačana, pa lahko predstavlja nezanemarljiv dodaten prihodek.

Dejavniki, ki vplivajo na donosnost sončne elektrarne

Dejavniki, ki vplivajo na donosnost sončne elektrane in jih je treba preučiti pred investicijo so:

 • osončenost, izbor lokacije,
 • izbor proizvajalca elementov, uporabljenih pri sončnih elektrarnah,
 • razmerje med investicijo in proizvedeno elektriko, ki se spreminja od ponudnika do ponudnika,
 • strokovni kader z referencami, 
 • garancija, ki jo nudi podjetje – izvajalec
 • ponudnikova celovita ali samo delna storitev; Kolektor Koling je namreč ponudnik celovite rešitve, od ideje do izvedbe.

Dodatne informacije o sončnih elektrarnah

Sončne elektrarne – vaša ideja, naša izvedba

V fazi projektiranja in izgradnje sončne elektrarne prisluhnemo vašim željam, vse z namenom, da skupaj dosežemo optimalen rezultat – vaše zadovoljstvo.

Nudimo

 • analizo lege lokacije in opreme namenjene za izgradnjo sončne elektrarne s programskim orodjem,
 • svetovanje pri sestavi in postavitvi sistema,
 • izdelavo potrebnih projektov (idejna zasnova, projekt izvedenih del),
 • izgradnjo sončne elektrarne,
 • servisiranje,
 • vodenje upravnih postopkov (priprava vlog in pridobitev potrebnih soglasij, priklop na omrežje, pridobitev deklaracije za proizvodno napravo),
 • elektrarne na ključ.

Zadnje reference s področja sončnih elektrarn

Vse reference