Strojne inštalacije

Specializirani smo za celostne rešitve: inženiring, projektiranje in izvedbo vseh vrst

 • cevnih inštalacij,
 • inštalacij prezračevanja in klimatizacije za objekte z nizko in učinkovito rabo konvencionalnih in alternativnih virov energije.

Tehnološke

 • Učinkovita raba energije
 • Izkoriščanje alternativnih virov energije
 • Izkoriščanje odpadne toplote v procesni in ostali industriji
 • Zasnova in izvedba sistemov (ogrevanja in hlajenja) v objektih z nizko porabo energije
 • Zasnova in izvedba sistemov prezračevanja in klimatizacije proizvodnih, poslovnih in trgovskih objektov

Organizacijske

 • Uporaba sodobnih programskih orodij pri projektiranju sistemov in učinkovitem spremljanju izvedbe (ALLplan, AUTOCAD, Phanteon itd.)
 • Celostna ponudba s področja strojnih inštalacij od svetovanja, projektiranja, izvedbe, poizkusnega obratovanja (regulacije, meritve)
 • Izpeljava tehničnega pregleda in predaja objekta investitorju
 • Vzdrževanje in servis sistemov v garancijski in pogarancijski dobi
 • Bogate izkušnje s področja učinkovite rabe energije in uporabe obnovljivih virov energije
 • Usposobljen strokovni tim za področje projektiranja in izvedbe
 • Lastna proizvodnja prezračevalnih kanalov in oblikovnih kosov za potrebe izvedbe inštalacij prezračevanja in klimatizacije na objektih

Izvajamo inženiring, projektiranje in izvedbo inštalacij za proizvodne, poslovne in trgovske objekte za področja:

 • ogrevanje,
 • vodovod,
 • prezračevanje in klimatizacija v poslovnih in trgovskih objektih,
 • ogrevanje, vodovod, tehnološko odsesavanje, prezračevanje in klimatizacija na industrijskih objektih.

Zadnje reference s področja strojnih inštalacij

Vse reference