Elektro inštalacije

Ukvarjamo se z izvedbo in inženiringom vseh vrst močno- in šibkotokovnih inštalacij za potrebe objektov in naprav na industrijskih in poslovnih stavbah ter hotelih in trgovskih centrih.

Specializirani smo za storitve kot so inštalacije sistemov HVAC strojnih naprav in avtomatizacija zgradb.

Kot ponudnik energetsko učinkovitih objektov na ključ, smo ponudbo dopolnili s programom fotovoltaičnih elektrarn.

Tehnološke

 • Znanja s področja avtomatizacije zgradb ter električnih inštalacij strojnih naprav
 • Stalno strokovno izobraževanje na področju ZGO in stroke
 • Uporaba sodobne programske opreme za učinkovito spremljanje projektov
 • Uporaba sodobne programske opreme za projektiranje fotovoltaičnih sistemov
 • Priprava idejne študije ter kalkulacije
 • Priprava ustrezne dokumentacije za izvedbo tehničnih pregledov objektov

Organizacijske

 • Dobava in montaža opreme
 • Uporaba sodobne tehnološke opreme in orodij
 • Kontrola izvedenih del in meritev močno- ter šibkotokovnih inštalacij z lastno merilno opremo
 • Izvedbeni inženiring električnih inštalacij objektov, naprav ter tehnoloških postrojenj
 • Dobava in montaža ter projektiranje splošne in varnostne razsvetljave
 • Dobava in montaža električnih inštalacij za potrebe močnotokovnih razvodov

Zadnje reference s področja elektro inštalacij

Vse reference