Kolektor Koling

Globalni trg in vse hujša konkurenca zahtevata od vseh udeležencev večjo učinkovitost in osredotočenost. Z razvojem in rastjo gospodarskih družb se povečujejo tudi potrebe po strokovno vedno bolj zahtevnih sistemih, ki pripomorejo k boljšemu počutju uporabnikov in njihovi večji učinkovitosti. Navedeno združujemo v storitvah, ki našim strankam olajšajo izvajanje investicijskih dejavnosti.

Poslanstvo

Osnovno poslanstvo družbe Kolektor Koling temelji na izvajanju celostnih rešitev – od ideje do izvedbe, ki strankam olajšajo investicijske dejavnosti:

  • oblikovanje idejnih načrtov, arhitekturnih načrtov zgradb, strojne in elektroinštalacije ter njihova izvedba, vključno s tehničnim prevzemom in pridobitvijo obratovalnega dovoljenja;
  • povečanje učinkovitosti poslovanja strank in zmanjšanje njihovih stroškov prek izvajanja celostnih rešitev, ki vključujejo tudi redno vzdrževanje zgradb ter opreme;
  • oblikovanje sodobnih in ekonomsko učinkovitih rešitev na področju bivalnih in delovnih prostorov, ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja;
  • skrb za dobro počutje in zdravo, čim manj obremenjeno okolje.

Vizija

Postati vodilno slovensko podjetje na področju investicijskih storitev od ideje do izvedbe, na podlagi štirih ključnih področij delovanja (gradbeni inženiring in arhitektura, elektro in strojne inštalacijeenergetika), ki poleg sinergijskih učinkov skupnega delovanja omogočajo tudi samostojnost vsake enote posebej.

Vodstvo

  • Tine Vadnal, direktor

O nas 

Franšizna prodajalna

Hčerinsko podjetje

Nazaj