Urgenca, UKCLJ

Tip objekta: Zdravstveni objekti
Storitve / oprema: Izvedba
Leto izvedbe: 2015
Država: Slovenija

Opis:

Projekt zajema izvedbo naslednjih del:

  • izvedbo adaptacije prvega dela pritličja urgence in preselitev posameznih urgentnih služb v izvedeni prizidek,
  • izvedbo pripravljalnih del s prestavitvijo komunalnih vodov, parkirišča reševalnih vozil za Polikliniko in končnega izvoza iz garažne hiše GH Meksiko na Njegoševo ulico,
  • izgradnjo prizidka objekta Prometni terminal 2/3 z novim uvozom in izvozom reševalnih vozil na Njegoševo ulico,
  • finalizacijo pritličja objekta Prometni terminal 1/3 z novimi vhodi v Urgentni center UKC Ljubljana,
  • izvedbo instalacijskih priključkov in zunanjih prostorov z dostopi za 24 urno laboratorij Urgentnega centra v 1. Nadstropju Prometnega terminala 1/3,
  • izvedbo centralnega nadzornega sistema v 1. kleti prizidka DTS Sever,
  • spremljajočo zunanjo ureditev objektov DTS Sever in Prometni terminal,
  • opremljanje posameznih služb zdravstvene dejavnosti objektov DTS Sever in Prometni terminal.

Nazaj