Kolektor Koling podpisal pogodbo za nadgradnjo odseka Rimske Toplice–Laško in Laško–Celje

24.07.2017

Direkcija RS za infrastrukturo je v okviru projekta »Nadgradnja železniške proge Zidani Most-Celje« podpisala pogodbo za izvedbo gradbenih del nadgradnje odseka Rimske Toplice–Laško in Laško–Celje z izbranim izvajalcem konzorcijem JV Kolektor Koling, SŽ-ŽGP in CGP. Projekt v vrednosti dobrih 47 milijonov evrov bo predvidoma zaključen čez dve leti.

Na odseku Rimske Toplice-Laško bodo nadgradili deset km tirov in dobrih deset km vozne mreže, ukinili bodo tri obstoječe nivojske prehode in zgradili novo izvennivojsko križanje v Marija Gradcu ter nov most čez Savinjo. Sanirani bodo obstoječi objekti (2 mostova, nadvoz, 4 podvozi, 11 opornih oz. podpornih zidov, 14 prepustov) in zgrajeni štirje novi prepusti ter aktivna protihrupna zaščita in nadgradnja signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav.

Na odseku Laško-Celje bo nadgrajenih več kot 17 km tirov in skoraj 19 km vozne mreže, izvedena bo sanacija obstoječih objektov (5 mostov, 4 podhodi, 6 podvozov, 15 podpornih oz. opornih zidov, 18 prepustov), izvedena bo aktivna protihrupna zaščita in nadgradnja signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav.

Po podatkih Direkcije RS za infrastrukturo je celotna ocenjena investicijska vrednost projekta »Nadgradnja železniške proge Zidani Most-Celje« 282,40 milijona evrov (z DDV), za sofinanciranje projekta pa so zagotovljena EU sredstva v okviru IPE nacionalne kohezijske ovojnice v vrednosti 90,6 mio EUR. Celoten projekt bo dokončan predvidoma v letu 2020.

Podpis pogodbe železnica
Foto: arhiv Direkcije RS za infrastrukturo

Nazaj | Arhiv